Kemis Pon
23:40 WIB
24 April 2014
23 Jemadil Akir 1947 [Tahun Alif]
Mongso Dhesta
Wuku WARIGALIT

Lahire sing lanang
Dino:
Pasaran:
Laire sing putri
Dino
Pasaran:

NdezO]