Setu Pon
14:00 WIB
19 April 2014
18 Jemadil Akir 1947 [Tahun Alif]
Mongso Dhesta
Wuku GUMBREG

Lahire sing lanang
Dino:
Pasaran:
Laire sing putri
Dino
Pasaran:

NdezO]