Setu Wage
19:28 WIB
25 April 2015
6 Rejeb 1948 [Tahun Hak]
Mongso Dhesta
Wuku DUKUT


Lahire sing lanang
Dino:
Pasaran:
Laire sing putri
Dino
Pasaran:


NdezO]