Rebo Wage
09:35 WIB
29 Juli 2015
12 Sawal 1948 [Tahun Hak]
Mongso Kasa
Wuku LANGKIR


Lahire sing lanang
Dino:
Pasaran:
Laire sing putri
Dino
Pasaran:


NdezO]