Senin Wage
18:15 WIB
25 Mei 2015
6 Ruwah 1948 [Tahun Hak]
Mongso Sadha
Wuku KURANTIL


Lahire sing lanang
Dino:
Pasaran:
Laire sing putri
Dino
Pasaran:


NdezO]